top of page

JC Motors privacyverklaring

We zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is.  Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de 'AVG') en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

 

De betrokken gegevens worden verwerkt door JC Motors, Hoogstraat 16, 9290 Berlare, BTW BE0894822921
JC Motors wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat JC Motors instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot JC Motors:

JC Motors

Hoogstraat 16

9290 Berlare

ondernemingsnummer: BE0894822921

  • Als je een vraag stelt aan JC Motors, vragen we jouw contactgegevens om de vraag te kunnen beantwoorden.  Deze gegevens worden niet met externen gedeeld.

  • Als je onze website bezoekt kunnen er 'cookies' geplaatst worden om de website naar behoren te laten functioneren.  Jouw gegevens of surfgedrag worden enkel bijgehouden als je daar toestemming voor geeft.  Lees zeker ons cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?

Tenzij hierboven anders bepaald houden wij jouw gegevens bij gedurende de toepasselijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten)-contractuele vorderingen (5 - 10 jaar).

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddelijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen.

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens

  • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

  • Recht op overdracht van uw gegevens, je het het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan jimmy.christiaens@jcmotors.be.

 

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschik je over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

 

  • Recht op bezwaar: je kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via jimmy.christiaens@jcmotors.be.  JC Motors zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heb je eveneens het recht een beperking van de verwerking van jouw gegevens te vragen to jouw verzoek is ingewilligd.

Klachten

Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be)

bottom of page